ANSOFFO matrica: įmonės vystymosi/pardavimų strategijos pasirinkimas

Autorius: Marketinfo.lt
Puslapių sk: 25
Paveikslų sk: 5
Lentelių sk: 9

Aktualumas: Kintanti verslo aplinka skatina įmones prisitaikyti prie pasikeitimų, priimti sprendimus, kurie užtikrina tolimesnį įmonės vystymąsi. Vienas svarbiausių tokių strateginių sprendimų yra pardavimų veiklos vystymo sprendimai, kurie įtakoja bendrą įmonės vystymąsi ir lemia jo sėkmę. Priimant šiuos strateginius sprendimus susiduriama su įvairiomis alternatyvomis ir verslo aplinkos kitimo scenarijais, kas apsunkina pasirinkimą ir formuoja poreikį įvertinti įvairius veiksnius. Ansoffo matrica yra instrumentas skirtas palengvinti veiklos vystymo strategijos pasirinkimą.

Šioje analizėje atliekama Ansoffo matricos praktinio pritaikymo metodika palengvinanti alternatyvių strategijų įvertinimą ir tinkamiausios strategijos įmonei pasirinkimą. Metodologiją sudaro Ansoffo matricos analizė, atskirų strategijų charakteristika ir jų taikymo aspektai įvairiose situacijose bei strategijų įvertinimo ir pasirinkimo metodika, kurioje pateikiamos 4 strategijų vertinimo ir viena tinkamiausios strategijos pasirinkimo forma.

Tikslas: pateikti Ansoffo matricos praktinio pritaikymo metodologiją.

Uždaviniai:

  1. Išanalizuoti Ansoffo matricą ir aptarti jos taikymo aspektus;
  2. Apibūdinti Ansoffo strategijas ir jų taikymo aspektus;
  3. Pateikti Ansoffo strategijų įvertinimo ir pasirinkimo metodiką.

Metodai: Ansoffo metodika; mokslinės literatūros analizė.

Turinys
Įvadas................................................................... .......................................3
1. Ansoffo matricos charakteristika ir taikymo aspektai...............................4
2. Ansoffo matricos strategijų analizė..........................................................5
2.1. Įsiskverbimo į rinką strategija......................................................5
2.2. Rinkos plėtojimo strategija............................................................7
2.3. Prekės vystymo strategija..........................................................9
2.4. Diversifikacijos strategija...........................................................10
3. Ansoff veiklos vystymo strategijų įvertinimo ir pasirinkimo forma........12
Išvados .........................................................................................................24
Literatūra ....................................................................................................25
Kaina: 5.00
Kaip pirkti?