McKinsey 7S modelio taikymas organizacijos veiklos efektyvumo didinime: tyrimo metodologija

Autorius: Marketinfo.lt
Puslapių sk: 19
Paveikslų sk: 2
Lentelių sk: 7

Aktualumas: vystydamos savo veiklą organizacijos susiduria su veiklos efektyvumo problemomis, kurios neigiamai veikia atskiras organizacijos veiklos sritis, mažina jos konkurencingumą ir veiklos vystymo galimybes (Samygin-Cherkaoui, 2015; Wickham, 2000). McKinsey 7S modelis gali būti efektyviai pritaikomas siekiant įvertinti organizacijos veiklos efektyvumą, identifikuoti problemas ir reikiamus pokyčius galinčius padidinti veikos efektyvumą, organizuoti tinkamą jų įgyvendinimą sumažinant neigiamų pasekmių riziką.

Šioje analizėje nagrinėjamas McKinsey 7S modelio taikymas organizacijos pokyčių identifikavimui ir jų įgyvendinimui. Išskiriami ir aptariami šeši McKinsey 7S modelio taikymo organizacijoje proceso etapai, kurių metu išanalizuojama organizacijos mikroaplinka ir problemų bei neatitikimų identifikavimas, sudaromas siekiamas organizacijos veiklos modelis, apibrėžiami esminiai pokyčiai, aptariamas pokyčių įdiegimas ir kontrolės užtikrinimas.

Tikslas: pateikti McKinsey 7S modelio taikymo organizacijos pokyčių identifikavimui ir jų įgyvendinimui metodiką.

Uždaviniai:

  1. Apibrėžti Mckinsey 7S modelio esmę ir struktūrą;
  2. Išskirti pagrindinius McKinsey 7S modelio taikymo organizacijos pokyčių identifikavimui ir jų įgyvendinimui etapus;
  3. Išanalizuoti informacijos surinkimo ir struktūrizavimo organizavimą pagal McKinsey 7S modelio elementus;
  4. Apibrėžti problemų, neatitikimų nustatymo procesą pagal McKinsey 7S modelio elementus;
  5. Išnagrinėti siekiamo organizacijos veiklos modelio sudarymo procesą;
  6. Išnagrinėti esminių pokyčių apibrėžimo, įdiegimo ir kontrolės užtikrinimo įgyvendinimą.

Metodai: McKinsey 7S modelis, ekspertinio vertinimo metodas.

Turinys
Įvadas............................................................................................3
1. Mckinsey 7S modelio esmė ir struktūra..................................4
2. McKinsey 7S modelio taikymas organizacijos pokyčių identifikavimui ir jų įgyvendinimui............................................7
2.1 etapas: Informacijos surinkimas ir struktūrizavimas pagal McKinsey 7S modelio elementus......................................7
2.2 etapas: Problemų, neatitikimų nustatymas..................9
2.3 etapas: Siekiamo organizacijos veiklos modelio sudarymas.................................................................................. 10
2.4 etapas: Esminių pokyčių apibrėžimas (pokyčių planas) ......................................................................................11
2.5 etapas: Pokyčių įdiegimas...........................................14
2.6 etapas: Kontrolės užtikrinimas....................................14
Išvados .........................................................................................16
Literatūra ......................................................................................18
Kaina: 5.00
Kaip pirkti?