Produktai

Skirta sistemingai apibūdinti ir įvertinti šalies politinę, ekonominę, socialinę-kultūrinę ir technologinę - inovacinę aplinkas atliekant rodiklių, indeksų ir jų pokyčių statistinę analizę, įvertinant pagrindines tendencijas ir jas lemiančius veiksnius. Analizuojamas 2013-2018 m. laikotarpis.

Šalies 2013-2018 m. eksporto ir importo pokyčių statistinė analizė įvertinant pagrindines tendencijas bei jas lemiančius veiksnius. - Informacija apie šalies poziciją tarptautinėje prekyboje; - Šalies eksporto ir importo dinamika; - Šalies eksporto ir importo struktūra pagal prekių grupes - Pagrindinės užsienio prekybos partnerės

Tai verslo teorijoje ir praktikoje plačiai pripažintų ir taikomų verslo aplinkos, įmonės veiklos ir kitų verslo būklės tyrimų metodikos (ADKAR, MC Kinskey, Ansoffo matrica, Servqual, BCG matrica, SPACE, Reklamos efektyvumo). Kiekviename produkte pateikiama: - teorinis tyrimo metodikos aprašymas, - praktiniai pavyzdžiai, - specialios tyrimo metodikos formos, kurias galite praktiškai panaudoti tyrimui atlikti.