ADKAR modelio taikymas organizacijos pokyčių valdyme: tyrimo metodologija

Autorius: Marketinfo.lt
Puslapių sk: 17
Paveikslų sk: 6
Lentelių sk: 4

Anotacija:

Aktualumas: Šiuolaikinė organizacija siekdama būti konkurencinga ir sėkmingai plėtoti savo veiklą, privalo nuolatos vystytis, formuoti naują organizacinę struktūrą ir veiklos modelį atitinkantį išorinėje aplinkoje vykstantiems pokyčiams. Organizacijoms svarbu tinkamai įvertinti savo pasirengimą įgyvendinti pokyčius ir užtikrinti atitinkamą pokyčių įgyvendinimo proceso valdymą. Įvairių organizacijų praktika įgyvendinant pokyčius atskleidžia, kad neįvertinus organizacijos pasirengimo pokyčiams ir neužtikrinus reikiamo jų valdymo, sulaukiama darbuotojų pasipriešinimo bei formalaus pokyčių įgyvendinimo be realių praktinių rezultatų (Paton, Siebert, 2015). Įgyvendinant pokyčius svarbu ne tik įvertinti organizacijos pasirengimą, bet ir užtikrinti pokyčių įgyvendinimo proceso valdymą slopinant įvairių suinteresuotų grupių pasipriešinimą, padedant lengviau prisitaikyti prie vykstančių pokyčių profesiniame ir asmeniniame lygmenyje. Tuo tikslu yra taikomos įvairios metodikos, viena jų ADKAR modelis.

Darbo tikslas: parengti pokyčių organizacijoje valdymo metodiką pagal ADKAR modelį.

Darbo uždaviniai:

  1. Apibrėžti pokyčių svarbą organizacijoje
  2. Aptarti ADKAR modelio taikymo aspektus;
  3. Pateikti ADKAR modeliu pagrįstą pokyčių valdymo metodiką organizacijoje.

Metodas: ADKAR metodas, mokslinės literatūros analizė.

Turinys
Įvadas....................................................................................................................................3
1. Pokyčių svarba organizacijoje................................................................................4
2. ADKAR modelio charakteristika ir taikymo aspektai ....................................5
3. ADKAR modelio taikymas organizacijoje įgyvendinant pokyčių valdymą.............................................................................................................7
3.1 etapas. Organizacijos poreikio įgyvendinti pokyčius nustatymas...........................................................................................................................7
3.2. Organizacijos pasirengimo pokyčiams įvertinimas.....................................10
3.3. Pokyčių įgyvendinimo tikslų nustatymas ir pokyčių organizavimo plano parengimas....................................................................................................................12
3.4. Pokyčių projekto realizavimas.............................................................................13
3.5. Pokyčių palaikymas ir koregavimas taikant ADKAR modelį....................15
Išvados .................................................................................................................................16
Literatūra .............................................................................................................................17
Priedas: Tyrimo anketa ..................................................................................................18
Kaina: 6.00
Kaip pirkti?