M.Porter 5 konkurencinių jėgų modelis: verslo šakos, įmonės konkurencinės aplinkos vertinimo metodika

Autorius: Marketinfo.lt
Puslapių sk: 25
Paveikslų sk: 1
Lentelių sk: 8

Aktualumas: M.Porter 5 konkurencinių jėgų modelis yra universalus instrumentas leidžiantis suvokti ir įvertinti pagrindines konkurencines jėgas įtakojančias rinką ir konkrečią įmonę. Modelis yra sudarytas vadovaujantis požiūriu jog konkurenciją sudaro ne tik tiesioginiai ar netiesioginiai konkurentai, o penkios konkurencinės jėgos, priklausomai  nuo  jų poveikio įmonei formuojančios grėsmes, barjerus ar galimybes vystyti veiklą.

Porterio 5 konkurencinių jėgų modelio taikymas leidžia įvertinti konkurencinių jėgų intensyvumą pramonės  (verslo) šakoje,  surasti veiklos kryptis ir sprendimus, kurie leistų sumažinti neigiamą konkurencinių  jėgų įtaką įmonei ir stiprinti įmonės ir jos produkcijos konkurencinį potencialą. M. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelis gali būti taikomas priimant strateginio valdymo ir marketingo sprendimus: įvertinant įmonės situaciją verslo šakoje; rinkos ir konkurencijos analizei; pasirenkant veiklos vystymo strategiją;  vertinant įmonės galimybes naujose rinkose.

Šioje analizėje nagrinėjama M. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelio struktūra, aptariami  pagrindiniai elementai ir pateikiama  modelio praktinio pritaikymo metodologija bei rekomendacijos. Pateikiami baziniai  įmonės veiklos vystymo sprendimai ir veiksmai  esant skirtingam konkurencinių  jėgų poveikiui.

Tikslas:  pateikti M. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelio praktinio pritaikymo metodologiją.

Uždaviniai:

  1. Atlikti M.Porter 5 konkurencinių jėgų modelio struktūros analizę
  2. Pateikti M. Porterio 5 konkurencinių jėgų charakteristiką
  3. Parengti M. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelio taikymo metodiką

Metodai: M.Porter 5 konkurencinių jėgų modelis; mokslinės literatūros analizė.

Turinys
Įvadas..................................................................................................................3
1. M.Porter 5 konkurencinių jėgų modelio struktūros analizė....................... 4
2. M. Porterio 5 konkurencinių jėgų charakteristika....................................... 5
2.1. Konkurencija tarp verslo šakoje veikiančių įmonių...........................5
2.2. Potencialių konkurentų grėsmė..........................................................5
2.3. Pirkėjų derybinė galia.........................................................................7
2.4. Tiekėjų derybinės galia.......................................................................8
2.5. Prekių pakaitalų grėsmė.....................................................................8
3. M. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelio taikymo metodika .................9
3.1. Pirmas etapas: Prekės, įmonės konkurencingumo ir konkurencijos rinkoje analizė.....................................................................................................10
3.1.1. Konkurencijos rinkoje įvertinimas................................................10
3.1.2. Naujų rinkos dalyvių grėsmės įvertinimas....................................12
3.1.3. Prekių pakaitalų atsiradimo grėsmės įvertinimas...........................14
3.2. Antras etapas: Pirkėjų grėsmės įvertinimas........................................16
3.3. Trečias etapas: Tiekėjų grėsmės verslui įvertinimas..........................18
3.4. Ketvirtas etapas: Analizės rezultatų apibendrinimas ir veiklos vystymo krypčių pasirinkimas ...........................................................................20
Išvados ................................................................................................................23
Literatūra ............................................................................................................25
Kaina: 5.00
Kaip pirkti?