Verslo tyrimų metodikos.

Tai verslo teorijoje ir praktikoje
plačiai pripažintų ir taikomų verslo
aplinkos, įmonės veiklos ir kitų
verslo būklės tyrimų metodikos
(ADKAR, MC Kinskey, Ansoffo
matrica, Servqual, BCG matrica,
SPACE, Reklamos efektyvumo).
Kiekviename produkte pateikiama:
– teorinis tyrimo metodikos
aprašymas,
– praktiniai pavyzdžiai,
– specialios tyrimo metodikos
formos, kurias galite
praktiškai panaudoti tyrimui
atlikti.