Paslaugos

Tyrimo metodikų rengimas

MarketInfo specialistai parengia, užsakovo poreikius atitinkančią, individualią tyrimo metodiką, kurią sudaro: tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai; parenkamas tyrimo metodas; tyrimo anketa ar interviu klausimynas; anketos ar interviu sudarymas ir pagrindimas; tyrimo imties apskaičiavimas.

Atlikimas:
1.Užsakovo poreikių išsiaiškinimas;
2.Tyrimo tikslo ir objekto apibrėžimas;
3.Tyrimo metodikos ir instrumentų parengimas;
4.Tyrimo imties apskaičiavimas.

Kaina: 20-50 eur.
Statistinės, mokslinės, informacijos paieška ir apdorojimas, įžvalgų pateikimas

MarketInfo specialistai gali surinkti reikalingą statistinę, mokslinę informaciją ir ją apdoroti, parengti tekstus apimančius analitiką, įžvalgas, išvadas.

Atlikimas:
1.Užsakovo poreikių išsiaiškinimas: informacijos pobūdžio, jos analizės ir pateikimo poreikių
apibrėžimas;
2.Galimybių surinkti informaciją ir laiko sąnaudų įvertinimas. Įkainavimas;
3.Informacijos surinkimas
4.Informacijos apdorojimas ir analizė;
5.Ataskaitos parengimas.

Statistinė analizė (aprašomoji, koreliacinė, regresinė ir kt.) atliekama taikant SPSS programinę įrangą.

Kaina: 9 eur/h