Apie MarketInfo

Kas yra MarketInfo?

Marketinfo.lt elektroninėje parduotuvėje galite įsigyti aktualius rinkos ir ekonominės
informacijos analizės produktus bei užsakyti individualias verslo analitikos paslaugas.

Kas yra MarketInfo informaciniai produktai?

MarketInfo informacinius produktus rengia nepriklausomi vadybos, marketingo,
ekonomikos specialistai, dirbantys verslo, rinkos duomenų analizės, verslo projektų
srityje.

MarketInfo siūlo tokias informacinių produktų grupes:

 • Užsienio šalių išorinės verslo aplinkos 2013 -2018 m. analizės (PEST)
  Užsienio šalių išorinės verslo aplinkos (politinės, ekonominės, socialinės- kultūrinės, technologinės-inovacinės) 2013-2018 m. laikotarpiu analizės (PEST). Produktai apima autorinę statistinių duomenų, tarptautinių organizacijų indeksų, kitos informacijos grafinę, tekstinę analizę (Daugiau)
 • Užsienio šalių užsienio prekybos 2013-2018 m. analizės: Užsienio šalių tarptautinės prekybos 2013-2018 m. laikotarpiu analizės: statistinių duomenų, tarptautinių organizacijų indeksų, kitos informacijos grafinė, tekstinė analizė (Daugiau).
 • Verslo tyrimų metodikos. Tai verslo teorijoje ir praktikoje plačiai pripažintų ir taikomų verslo aplinkos, įmonės veiklos ir kitų verslo būklės tyrimų metodikos (ADKAR, MC Kinskey, Ansoffo matrica, Servqual, BCG matrica, SPACE, Reklamos efektyvumo). Kiekviename produkte pateikiama: teorinis tyrimo metodikos aprašymai, praktiniai pavyzdžiai, specialios tyrimo metodikos formos, kurias galite praktiškai panaudoti tyrimui atlikti (Daugiau).
 • Marketingo, personalo valdymo apklausų anketos. Kiekviename autoriniame produkte pateikiama: tyrimo metodikos aprašymai, anketos, rezultatų suvedimo formos Ms Excel formate. Anketos skirtos: klientų poreikių, klientų pasitenkinimo pasitenkinimo, reklamos poveikio, vartotojų lojalumo prekės ženklui ir kt. tyrimams. Anketos adaptuotos pagal įmonių veiklos sritis, jose numatyta papildoma anketų individualizavimo galimybė (Daugiau).
 • Verslo ir marketingo planų rengimo šablonai. Produktuose pateikiami: teoriniai ir praktiniai sprendimai, rekomendacijos individualaus verslo, marketingo plano parengimui (Daugiau).

Kam skirti MarketInfo informaciniai produktai?

MarketInfo informaciniai produktai yra skirti:

 • Pradedančiam verslui;
 • Smulkiam verslui;
 • Studentams;
 • Analitinį darbą dirbantiems specialistams.

MarketInfo informacinių produktų nauda

 • Savalaikės, aktualios statistinės informacijos (World bank, Eurostat ir kt.) analizė ir įžvalgos.
 • Autoritetingiausių institucijų (World bank, International Trade Centre, World Economic Forum, Transparency international, The Freedom House, The Economist, INSEAD, World Intellectual Property Organization ir kt.) sudaromų indeksų analizė ir įžvalgos.
 • Vidutinio laikotarpio trukmės (2013-2018 m.) analizė. Tai laikotarpis, aktualus įžvalgoms ir prognozėms versle ir moksle.
 • Atrinkti aktualiausi, svarbiausi duomenys.
 • Duomenys pateikti paveiksluose, lentelėse, suprantamai paaiškintos dinamikos tendencijos ir priežastys.
 • Pateikiami apibendrinimai, svarbiausios tendencijos ir išvados.
 • Parengtos naudoti praktikoje tyrimų metodikos: įtraukti tyrimo instrumentai, schemos, lentelės, paveikslai, Excel failai, kuriuos galima naudoti tyrimo duomenų apdorojimui čia ir dabar.
 • Geresniam tyrimų metodikų supratimui – svarbiausia lakoniška autoritetingais
  autoriais pagrįsta teorinė informacija.

MarketInfo vertybės

 • Kompetencija
 • Objektyvumas
 • Savalaikiškumas
 • Orientacija į klientų poreikius