Užsienio šalių verslo aplinkos analizė (PEST)

Skirta sistemingai apibūdinti ir
įvertinti šalies politinę, ekonominę,
socialinę-kultūrinę ir technologinę –
inovacinę aplinkas atliekant rodiklių,
indeksų ir jų pokyčių statistinę
analizę, įvertinant pagrindines
tendencijas ir jas lemiančius
veiksnius. Analizuojamas 2013-2018
m. laikotarpis.