Užsienio šalių tarptautinės prekybos analizės

Šalies 2013-2018 m. eksporto ir importo
pokyčių statistinė analizė įvertinant
pagrindines tendencijas bei jas
lemiančius veiksnius.
– Informacija apie šalies poziciją
tarptautinėje prekyboje;
– Šalies eksporto ir importo
dinamika;
– Šalies eksporto ir importo
struktūra pagal prekių grupes
– Pagrindinės užsienio prekybos
partnerės