Marketingo, personalo valdymo apklausų anketos.

Kiekviename autoriniame
produkte pateikiama:
– tyrimo metodikos aprašymai,
– anketos,
– rezultatų suvedimo formos
Ms Excel formate.
Anketos skirtos: klientų
poreikių, klientų
pasitenkinimo, reklamos
poveikio, vartotojų lojalumo
prekės ženklui ir kt. tyrimams.
Anketos adaptuotos pagal įmonių
veiklos sritis, jose numatyta
papildoma anketų
individualizavimo galimybė.