Rusija: tarptautinės prekybos 2013- 2018 m. analizė

Autorius: MarketInfo.lt
Puslapių sk: 27
Paveikslų sk: 24
Lentelių sk: 4

Anotacija:

Aktualumas: Šalies tarptautinės prekybos analizė yra skirta sistemingai pateikti pastarojo laikotarpio eksporto ir importo pokyčių statistinę analizę įvertinant pagrindines tendencijas ir jas įtakojančius veiksnius.

Šioje ataskaitoje pateikiama statistinė informacija ir analizė suteikia galimybę susipažinti su šalies tarptautine prekyba.

Tikslas: atskleisti Rusijos Federacijos (toliau Rusijos) tarptautinės prekybos situacijos tendencijas 2013-2018 metais.

Uždaviniai:

  1. Nustatyti Rusijos vietą pasaulinėje tarptautinėje prekyboje;
  2. Išanalizuoti Rusijos tarptautinės prekybos dinamiką;
  3. Nustatyti pagrindines Rusijos užsienio prekybos partneres;
  4. Išanalizuoti Rusijos tarptautinės prekybos struktūrą pagal produktų grupes.

Metodai: statistinė analizė.

Naudojimosi instrukcija: ataskaita yra suskirstyta į atskirus skyrius, kurių kiekviename yra pateikiami statistiniai duomenys, analizė ir įžvalgos pagal tematiką. Pagrindinė informacija pateikiama vizualiai paveiksluose, papildoma detali informacija lentelėse ir prieduose.

 

 

Turinys
Įvadas............................................................................................................ 3
1. Šalies vieta pasaulinėje tarptautinėje prekyboje..................... 4
2. Tarptautinės prekybos dinamika .................................................. 6
3. Pagrindinės užsienio prekybos partnerės.................................. 8
4. Tarptautinės prekybos struktūra pagal produktų grupes .. 15
Išvados ........................................................................................................ 25
Literatūra .................................................................................................... 26
Priedai............................................................................................................27
Kaina: 5.00
Kaip pirkti?