Prancūzija: PEST analizė 2013-2019 m.

Autorius: Marketinfo.lt
Puslapių sk: 27
Paveikslų sk: 11
Lentelių sk: 5

Anotacija:
Šalies PEST analizė yra skirta sistemingai apibūdinti ir įvertinti šalies politinę (P), ekonominę
(E), socialinę-kultūrinę (S) ir technologinę – inovacinę (T) aplinkas, atliekant pokyčių statistinę
analizę įvertinant pagrindines tendencijas ir jas lemiančius veiksnius. Šioje ataskaitoje pateikiama
statistinių bei kitų duomenų, charakterizuojančių P, E, S, T aplinkas, analizė suteikia galimybę
susipažinti su šalies verslo aplinka.
Tikslas: atlikti šalies PEST analizę 2013-2019 metams.
Uždaviniai:
1. Apžvelgti svarbiausius faktus ir apibrėžti šalies vietą pasaulio ekonomikoje;
2. Atlikti politinės aplinkos analizę;
3. Atlikti ekonominės aplinkos analizę;
4. Atlikti socialinės-kultūrinės aplinkos analizę;
5. Atlikti technologinės – inovacinės aplinkos analizę.
Metodai: statistinių duomenų analizė, institucijų ataskaitų turinio analizė, indeksų aprašomoji
analizė.
Ataskaitoje naudojami pirminiai duomenys – statistinė Eurostat (2019), World Bank (2019),
ITC (2019) informacija, ją apdorojant, lyginant. Ataskaitoje taip pat naudojami antriniai
informacijos šaltiniai, įskaitant ir įvairių institucijų sudarytus globalius šalių indeksus pagal
skirtingus kriterijus. Pateikiamos analitinės lentelės ir grafikai.

Turinys
Įvadas......................................................................................................3
1. Svarbiausi faktai ir reikšmė pasaulio ekonomikoje..........5
2. P: Politinė aplinka..........................................................................8
3. E: Ekonominė aplinka..................................................................11
4. S: Socialinė-kultūrinė aplinka...................................................19
5. T: Technologinė - inovacinė aplinka......................................23
Išvados ..................................................................................................25
Literatūra ..............................................................................................26
Kaina: 4.00
Kaip pirkti?