BCG matricos taikymas stiprinant produktų portfelio konkurencingumą: tyrimo metodologija

Autorius: Marketinfo.lt
Puslapių sk: 29
Paveikslų sk: 5
Lentelių sk: 16

Aktualumas: stiprios konkurencijos sąlygomis įmonėms valdančioms savo produktų (prekių) asortimentą svarbu įvertinti kiekvieno produkto poziciją rinkoje, jos konkurencinį potencialą ir priimti individualizuotus (konkretaus produkto ar jų grupės atžvilgiu) sprendimus užtikrinančius produkto konkurencingumo stiprinimą ir pardavimų didinimą įvertinant esamus produkto pardavimus ir rinkos tendencijas. Kadangi situacija rinkoje nuolat kinta, šis procesas yra nuolatinis. Jam užtikrinti gali būti efektyviai panaudojama BCG matrica.

Šioje analizėje nagrinėjamas BCG matricos taikymas užtikrinant įmonės produktų portfelio valdymą ir atskirų produktų konkurencingumo stiprinimą. Pateikiami teoriniai ir praktiniai BCG matricos taikymo sprendimai, unikalios formos, kurias užpildžius palengvinamas analizės procesas ir užtikrinamas greitas jo atlikimas. Antroje dalyje pateikiamas BCG matricos taikymo praktinis pavyzdys ir svarbiausių aspektų paaiškinimai.

Tikslas: išnagrinėti teorinius ir praktinius BCG matricos taikymo sprendimus užtikrinant įmonės produktų portfelio valdymą ir atskirų produktų konkurencingumo stiprinimą.

Uždaviniai:

  1. Apibrėžti BCG matricos esmę ir struktūrą;
  2. Pateikti produktų, kurie bus analizuojami ir įtraukiami į matricą, identifikavimo procesą;
  3. Identifikuoti BCG matricos sudarymui reikalingus rodiklius ir pateikti jų apskaičiavimo metodiką;
  4. Pateikti BCG matricos, stiprinant produktų portfelio konkurencingumą, sudarymo metodiką.
Turinys
Įvadas......................................................................................................3
1. BCG matricos esmė ir struktūra.................................................4
2. BCG matricos elementų charakteristika ..................................6
3. BCG matricos sudarymas: pagrindinių rodiklių nustatymas ir portfelio subalansavimas užtikrinant įmonės produktų portfelio valdymą ir atskirų produktų konkurencingumo stiprinimą.....................8
3.1. Produktų, kurie bus analizuojami ir įtraukiami į matricą, identifikavimas........................................................................................9
3.2. Pagrindinių matricos rodiklių apskaičiavimas......................11
3.2.1. Sąlyginės rinkos dalies apskaičiavimas...........................11
3.2.2. Sąlyginio įmonės produktų portfelio produktų rinkos augimo tempų apskaičiavimas................................................................14
3.2.2. (a). Rinkos augimo vidurkio apskaičiavimas................15
3.2.2. (b). Rinkos talpos vidurkio apskaičiavimas kiekvienai įmonės portfelio prekei...........................................................................17
3.2.2. (c). Sąlyginio įmonės produktų portfelio produktų rinkos augimo tempo skaičiavimas.........................................................18
3.3. BCG matricos sudarymas ..................................................19
3.4. Produktų portfelio konkurencingumo stiprinimo rekomendacijos ......................................................................................25
Išvados .............................................................. ....................................27
Literatūra ................................................................................................29
Kaina: 5.00
Kaip pirkti?